هیئت مدیره باشگاه ابومسلم با اکثریت آرا سرمربی تیم پیام مشهد را به عنوان سرمربی جدید ابومسلم انتخاب کرد.
محمد یاری مدیرعامل باشگاه ابومسلم اظهار داشت: هیئت مدیره باشگاه ابومسلم امشب تشکیل جلسه داد و علی حنطه را با اکثریت آرا به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد.
وی در مورد وضعیت ناصر پورمهدی سرمربی سابق این تیم گفت: از ایشان در سمت‌های دیگر استفاده خواهد شد اما حنطه و دستیارانش به طور کامل هدایت ابومسلم را در ادامه مسابقات برعهده می‌گیرند.

log
کد ماوس