مسعود مرادى داوربین المللى فوتبال ایران دربى ۶۷ بین استقلال وپرسپولیس را قضاوت خواهد کرد. 

مرادى که از لیگ قهرمانان آسیا فارغ شده و با استراحت کافى در انتظار ابلاغیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال بود، بعد از محسن ترکى دومین داور ایرانى دربى در سال هاى اخیر است.  

 

log
کد ماوس