سازمان لیگ برتر قیمت بلیت دربى را اعلام کرد که بر این اساس قیمت جایگاه ویژه ۸ هزار تومان، روبروى جایگاه ۴ هزار تومان و طبقه دوم ۲ هزار تومان خواهد بود. این قیمت ۲ برابر قیمت بلیت بازى هاى دیگر است. هر ساله فدراسیون فوتبال تماشاى بازى استقلال و پرسپولیس را ۲ برابر قیمت بلیت دیگر بازى ها تعیین مى کند. 

سه شنبه و در جلسه شوراى تأمین استان تهران درباره نحوه فروش بلیت تصمیم گیرى مى شود اما با توجه به تأکید مسئولان فدراسیون فوتبال به مشکلات فراوان پیش فروش و به وجود آمدن بازار سیاه، به احتمال فراوان بلیت بازى جمعه صبح همان روز در محل هاى مختلف به فروش خواهد رسید. 

 

log
کد ماوس