عزیزمحمدى رئیس سازمان لیگ گفت: همه چیز مهیاى برگزارى دربى روز جمعه است. 

عزیزمحمدى در آستانه برگزارى دربى گفت: همه چیز مهیاى برگزارى دربى روز جمعه است و هماهنگى با تمام نهادهاى مرتبط انجام شده است تا هر چه بهتر بازى استقلال و پیروزى برگزار شود. عزیزمحمدى ادامه داد: همانطور که قبلا اعلام شده است درهاى ورزشگاه آزادى ۷ صبح باز خواهد شد و سیستم بلیت فروشى به نوعى است که امکان ایجاد بازار سیاه بلیت به صفر مى رسد. 

رئیس سازمان لیگ در ادامه گفت: با همکارى نیروى انتظامى که درجلوى گیشه هاى بلیت فروشى حضورى فعال خواهند داشت،هرتماشاگرى پس از خرید بلیت، داخل ورزشگاه خواهد شد و امکان خروج نخواهد داشت.به این ترتیب احتمال امکان ایجاد بازار سیاه به صفر خواهد رسید.البته این طرح سال گذشته پیاده نشده بود و گشت هاى نامحسوس در تمام محوطه داخل و خارج ورزشگاه به مبارزه با پدیده شوم بازارسیاه مى پرداختند.در دربى قبل هم بازارسیاه محدودى به وجود آمد اما در این دربى با توجه به همین مساله خرید بلیت و ورود به ورزشگاه و عدم اجازه خروج به محوطه ورزشگاه بازارسیاهى بوجود نخواهد آمد. عزیزمحمدى ابراز امیدوارى کرد که با توجه به شرایط بازى و۲ تیم تماشاگران داخل ورزشگاه و بینندگان تلویزیونى شاهد یک فوتبال زیبا باشند. 
 

log
کد ماوس