تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال روز جمعه برای شصت و هفتمین بار به مصاف یکدیگر می‌روند.
دربی تهران همواره از حساسیت خاصی برخودار است. پرسپولیس و استقلال از سال ۱۳۴۷رودروی یکدیگر قرار گرفتند. این دو تیم ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه دربی ۶۷ را برگزار می‌کنند.
در ۶۶ بازی گذشته: 

استقلال 20 برد 

پرسپولیس 16 برد  

تعداد تساوی 30  

نتایج ۶۶ دربی گذشته به شرح زیر است: 

۱- شانزدهم فروردین سال ۱۳۴۷
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۲- بیستم دی سال ۱۳۴۷
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۳- سیزدهم مرداد سال ۱۳۴۸
پرسپولیس یک - استقلال ۳
گل ها: احمد منشی زاده(۸)، علی جباری (۴۴) و کارو حق وردیان (۸۸) برای استقلال – کاظم گنجاپور (۷۲) برای پرسپولیس
۴- هفدهم بهمن سال ۱۳۴۸
پرسپولیس صفر - استقلال ۳
(این اولین بازی ناتمام دو تیم بود که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
۵- سوم مهر سال ۱۳۴۹
پرسپولیس ۲ - استقلال ۳
گل ها: جواد قراب (۷۳)، کارو حق وردیان (۸۷) وعباس مژدهی (۸۸) برای استقلال – علی پروین (۷) و حسین کلانی (۲۳) برای پرسپولیس
۶- بیست و هفتم دی سال ۱۳۴۹
استقلال ۳ - پرسپولیس صفر
(این دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
۷- بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۵۰
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: غلامحسین مظلومی ( ۳۰) برای استقلال – صفر ایرانپاک (۹۰) برای پرسپولیس
۸- پانزدهم بهمن سال ۱۳۵۰
پرسپولیس ۴ - استقلال یک
گل ها: حسین کلانی (۴۳ و ۹۰)، صفر ایرانپاک (۵۶) و محمود خوردبین (۷۵) برای پرسپولیس – علی جباری (۷۳) برای استقلال
۹- سوم فروردین سال ۱۳۵۱
پرسپولیس ۲- استقلال صفر
گل ها: صفر ایرانپاک (۵۰) و حسین کلانی (۸۹) برای پرسپولیس
۱۰- یازدهم اسفند سال ۱۳۵۱
استقلال ۲ - پرسپولیس صفر
گل ها: علی جباری (۴۰ و ۸۷) برای استقلال
۱۱- بیست و پنجم خرداد سال ۱۳۵۱
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: رضا عادلخانی (۳) برای استقلال
۱۲- شانزدهم شهریور سال ۱۳۵۲
پرسپولیس ۶ - استقلال صفر
گل ها: همایون بهزادی (۵۰ و ۸۶ و ۹۰)، ایرج سلیمانی (۴۵ و ۵۶) و حسین کلانی (۳۲) برای پرسپولیس
۱۳- هجدهم آذر سال ۱۳۵۲
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: همایون بهزادی (۴۶) برای پرسپولیس – علی جباری (۷۰) برای استقلال
۱۴- چهارم خرداد سال ۱۳۵۳
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: حسن روشن (۸۸) برای استقلال
۱۵ - بیست و هفتم آذر سال ۱۳۵۳
پرسپولیس ۲ - استقلال یک
گل ها: صفر ایرانپاک (۵۰) و اسماعیل حاج رحیمی پور (۷۰) برای پرسپولیس – غلامحسین مظلومی (۶۰) برای استقلال
۱۶- پانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۵۴
استقلال ۳ - پرسپولیس یک
گل ها: غلامحسین مظلومی (۱۱ و ۶۲) و مسعود مژدهی (۴۷) برای استقلال – صفر ایرانپاک (۵۳) برای پرسپولیس
۱۷- بیست و پنجم مهر سال ۱۳۵۴
پرسپولیس ۲ - استقلال صفر
گل ها: جهانگیر فتاحی (۲۲) و اسماعیل حاج رحیمی پور (۳۸) برای پرسپولیس
۱۸- بیست و هفتم اسفند سال ۱۳۵۴
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: مسعود مژدهی (۲۰) برای استقلال – محمود خوردبین (۸۵) برای پرسپولیس
۱۹- دوم مهر سال ۱۳۵۵
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: هادی نراقی (۲۶) برای استقلال – علی پروین (۴۰) برای پرسپولیس
۲۰- هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۵۶
استقلال ۳ - پرسپولیس صفر
گل ها: محرم عاشوری (۴۵)، حسن روشن (۸۳) و سعید مراغه چیان (۸۸) برای استقلال
۲۱- هجدهم آذر سال ۱۳۵۶
پرسپولیس ۲ - استقلال یک
گل ها: صفر ایرانپاک (۱۵ و ۳۴) برای پرسپولیس – حسن روشن (۸۵) برای استقلال
۲۲- بیست و پنجم آبان سال ۱۳۵۸
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا فتح آبادی (۴۲) برای استقلال
۲۳- سیزدهم تیر سال ۱۳۵۹
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۲۴ - شانزدهم مهر سال ۱۳۶۰
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۲۵- هفدهم دی سال ۱۳۶۱
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: غلامرضا فتح آبادی (۱۰) برای پرسپولیس – بهتاش فریبا (۸۷) برای استقلال
۲۶- پانزدهم مهر سال ۱۳۶۲
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: پرویز مظلومی (۵۹) برای استقلال
۲۷- بیست و پنجم خرداد سال ۱۳۶۵
پرسپولیس ۳ - استقلال صفر
گل ها: شاهرخ بیانی (۱۲و ۵۲) و ناصر محمدخانی ( ۶۲) برای پرسپولیس
۲۸- هفتم فروردین سال ۱۳۶۶
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۲۹- هجدهم شهریور سال ۱۳۶۷
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: فرشاد پیوس (۴۶) برای پرسپولیس – جعفر مختاری فر (۶۰) برای استقلال
۳۰- نوزدهم اسفند سال ۱۳۶۷
پرسپولیس صفر(۴) - استقلال صفر(۲)
این مسابقه در چارچوب رقابت های جام حذفی برگزار شد و پرسپولیس در ضربات پنالتی استقلال را مغلوب کرد.
۳۱- هفدهم آذر سال ۱۳۶۸
پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: رضا عابدیان (۱۸) برای پرسپولیس
۳۲- چهارم خرداد سال ۱۳۶۹
استقلال ۲ - پرسپولیس یک
گل ها: عباس سرخاب (۴۶) و عبدالصمد مرفاوی (۷۲) برای استقلال – نادر میر احمدیان (۱۲) برای پرسپولیس
۳۳- بیست و هشتم دی سال ۱۳۶۹
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: شاهرخ بیانی (۶۲) برای استقلال – فرشاد پیوس (۷۵) برای پرسپولیس
۳۴- چهارم بهمن سال ۱۳۷۰
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۳۵- پانزدهم اسفند سال ۱۳۷۰
استقلال ۲ - پرسپولیس صفر
گل ها: عبدالصمد مرفاوی (۸) و صادق ورمزیار (۱۵) برای استقلال
۳۶- هشتم خرداد سال ۱۳۷۱
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: عبدالصمد مرفاوی (۴۸) برای استقلال
۳۷ - یازدهم دی سال ۱۳۷۱
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۳۸ - پانزدهم دی سال ۱۳۷۳
استقلال ۳- پرسپولیس صفر
(این سومین بازی ناتمام دو تیم بود که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال ۳ بر صفر به سود استقلال اعلام شد)
۳۹- هفتم بهمن سال ۱۳۷۳
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۴۰- ششم مرداد سال ۱۳۷۴
استقلال ۳ - پرسپولیس یک
گل ها: ادموند اختر (۷)، صادق ورمزیار (۱۶) و محمد تقوی (۳۶) برای استقلال – مرتضی کرمانی مقام (۴۹) برای پرسپولیس
۴۱- هشتم دی سال ۱۳۷۴
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۴۲- بیست و هفتم مهر سال ۱۳۷۵
پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل: ادموند بزیک (۸۷) برای پرسپولیس
۴۳- بیستم تیر سال ۱۳۷۶
پرسپولیس ۳ - استقلال صفر
گل ها: ادموند بزیک (۳۰)، مهدی مهدوی کیا (۷۰) و بهنام طاهرزاده (۸۷) برای پرسپولیس
۴۴- بیست و دوم آبان سال ۱۳۷۷
پرسپولیس یک - استقلال صفر
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۴۵) برای پرسپولیس
۴۵- دوم فروردین سال ۱۳۷۸
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۳) برای پرسپولیس – فرد ملکیان (۴۳) برای استقلال
۴۶- بیستم تیر سال ۱۳۷۸
پرسپولیس ۲ - استقلال یک
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۱۲) و افشین پیروانی (۸۵) برای پرسپولیس – سهراب بختیاری زاده (۵۰) برای استقلال
۴۷- دوم مهر سال ۱۳۷۸
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۴۸- هشتم اسفند سال ۱۳۷۸
پرسپولیس ۲ - استقلال صفر
گل ها: مهدی هاشمی نسب (۸) و پایان رافت (۸۰) برای پرسپولیس
۴۹- نهم دی سال ۱۳۷۹
پرسپولیس ۲ - استقلال ۲
گل ها: بهروز رهبری فر(۵۷) و علی کریمی(۸۹) برای پرسپولیس – محمد نوازی(۶۷) و مهدی هاشمی نسب(۸۶) برای استقلال
۵۰- پنجم اسفند سال ۱۳۷۹
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: علیرضا اکبرپور (۷۲) برای استقلال
۵۱ - بیست و هشتم اسفند سال ۱۳۸۰
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: رضا جباری (۲۵) برای پرسپولیس – محمد نوازی (۳۸) برای استقلال
۵۲- نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۱
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۵۳ - بیستم دی سال ۱۳۸۱
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: علی سامره (۱) برای استقلال – علی انصاریان (۷۰) برای پرسپولیس
۵۴- بیست و سوم خرداد سال ۱۳۸۲
پرسپولیس ۲ - استقلال یک
گل ها: یحیی گل محمدی (۱۱) و بهنام ابوالقاسم پور (۵۰) برای پرسپولیس – علیرضا اکبرپور (۶۳) برای استقلال
۵۵- بیست و پنجم مهر سال ۱۳۸۲
استقلال ۲- پرسپولیس یک
گل ها: علی سامره (۸) و محمود فکری (۵۷) برای استقلال – عیسی ترائوره (۷۰) برای پرسپولیس
۵۶- سیزدهم بهمن سال ۱۳۸۲
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: داوود سید عباسی (۳) برای استقلال – حامد کاویانپور (۲۰) برای پرسپولیس
۵۷- اول آبان سال ۱۳۸۳
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۵۸- هفتم اسفند سال ۱۳۸۳
استقلال ۳ - پرسپولیس ۲
گل ها: غلامرضا عنایتی(۶۸)، محمود فکری(۸۳) و پیروز قربانی(۹۰) برای استقلال – سهراب انتظاری(۷۷) و شیث رضایی(۸۴) برای پرسپولیس
۵۹- چهاردهم آبان سال ۱۳۸۴
استقلال یک - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا عنایتی ( ۵۶ ) برای استقلال
۶۰- نوزدهم اسفند سال ۱۳۸۴
پرسپولیس صفر - استقلال صفر
۶۱- دوازدهم آبان سال ۱۳۸۵
پرسپولیس ۲ - استقلال یک
گل ها: مهرزاد معدنچی (۲۳) و مهرداد اولادی (۷۰) برای پرسپولیس – امیرحسین صادقی (۱۷) برای استقلال
۶۲- دهم فروردین ۱۳۸۶
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: علیرضا واحدی‌ نیکبخت‌ (۱۳) برای پرسپولیس – علی‌ علیزاده‌ (۴۲) برای استقلال
۶۳- بیست و دوم مهر ۱۳۸۶
استقلال یک - پرسپولیس یک
گل ها: امید رضا روانخواه (۵۸) برای استقلال - محسن خلیلی (۸۳) برای پرسپولیس
۶۴- پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۷
پرسپولیس یک - استقلال یک
گل ها: محسن خلیلی (۲۸) برای پرسپولیس - امید رضا روانخواه (۴) برای استقلال
۶۵ - ۱۲ مهرماه ۱۳۸۷
پرسپولیس یک -استقلال یک
گل ها: علی کریمی (۸۸) برای پرسپولیس- آرش برهانی (۴۶) برای استقلال
۶۶- ۲۵ بهمن ۱۳۸۷
استقلال یک - پرسپولیس یک
گل ها: مجتبی جباری(۵۷) برای استقلال- مازیار زارع (۲+۹۰ پنالتی) برای پرسپولیس
۶۷- ۱۰ مهرماه ۱۳۸۸ (ساعت۱۴:۳۰)
استقلال ؟ پرسپولیس ؟ خدا میدونه

 

log
کد ماوس